Partyzanci i celnicy

Czterogodzinna gra leśna „Partyzanci i celnicy” uczy współpracy, myślenia i planowania. Integruje. Jest grą bardzo dynamiczną