Regulamin zamówień on – line

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy Pensjonat Ani Chmielowska Anna ul. Spacerowa 5, 78-449 Borne Sulinowo NIP: 6731179979, REGON 330983702  zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem borne.sulinowo.pl.

 •  Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie borne.sulinowo.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

 • Pensjonat ANI jest otwarty od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.
   

Składanie i realizacja zamówień

 • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
 • Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 • Minimalne zamówienie wynosi 20 zł
 • Zamówienia telefoniczne przyjmujemy od godz. 8:00 – 12:00
 • Zamówienia on-line przyjmujemy przez całą dobę
 • Dostawa zamówienia następuję w godz. 14-16
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 • Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Obszary dostaw

 • Od poniedziałku do piątku:
  • Borne Sulinowo, Łubowo, Czaplinek, Świerczyna
 • Sobota – Niedziela
  • Borne Sulinowo
 • Wyjątkiem stanowią cateringi zorganizowane powyżej 1 000 zł wg indywidualnych ustaleń na adres borne@sulinowo.pl

Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
 • Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu  lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką, online, lub kartą płatniczą
 • Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

CATERING WIGILIJNY I ŚWIĄTECZNY

 • W przypadku zamówień na catering świąteczny prosimy o podanie terminu wykonania w polu UWAGI DO ZAMOWIENIA
 • Realizacja zamówień na catering świąteczny, które nie otrzymały dokładnej daty wykonania zostaną dostarczone w dniu 23 grudnia 2021
 • Zamówienia na catering świąteczny przyjmujemy maksymalnie do 21 grudnia
 • Zamówienia świąteczne będą realizowane wyłącznie do 23 grudnia 2021r.

Posiłki regeneracyjne

 • Posiłki regeneracyjne to posiłki jednodaniowe opłacane z góry na 5, 10, 15, lub 20 dni w miesiącu
 • Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie posiłku przez zamawiającego np. w przypadku braku obecności w pracy – taki posiłek po prostu przepada.
 • W przypadku dłuższej nieobecności w pracy prosimy o kontakt mailowy borne@sulinowo.pl oraz podanie numeru zamówienia
 • Podczas zamawiania prosimy o podanie od kiedy ma zostać dostarczany posiłek oraz podanie nazwy firmy w polu UWAGI DO ZAMÓWIENIA
 • Posiłki regeneracyjne dostarczane są wyłącznie od poniedziałku do piątku – dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy np. święta państwowe
 • Posiłki regeneracyjne
  • są dostarczane pod wskazany adres w pojemnikach jednorazowych
  • mogą zostać odebrane w lokalu tzw. na wynos
  • mogą zostać spożyte na miejscu w lokalu

Dane osobowe Reklamacje

 • Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia
 • Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu jednak nie później niż 14 dni.