XXVI OGÓLNOPOLSKI JUBILEUSZOWYSPŁYW KAJAKOWY

„MAJÓWKA z SOBÓTKĄ 2020” rzeką PIŁAWĄ

REGULAMIN – PROGRAM


Organizator: Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”

Bezpośredni wykonawca: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK

78-600 Wałcz, ul. Mazowiecka 2

tel. 261 472228, +48 601337954, +48 607345404

e-mail: zbigniew.manicz@gmail.com


Przy wsparciu i pomocy:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu;
 • 3 Flotylli Okrętów;
 • 100 błącz. i 104 blog. w Wałczu;
 • Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Komandor spływu: – Zbigniew Manicz

Piloci – Mirosław Sielicki, Wiesław Ładniak


Data: 30.04-03.05.2020 r.


Trasa: rzeką Piławą z Liszkowa do Krępska – 61 km


Cele spływu:

 • kształtowanie postaw proobronnych uczestników;
 • zapoznanie turystów-kajakarzy z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu;
 • popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej;
 • integrowanie środowiska turystów-kajakarzy.


Zasady uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa w spływie następuje drogą elektroniczną lub pisemną, poprzez wypełnienie
i przesłanie karty zgłoszenia podpisanej przez kierownika ekipy wraz z dołączoną kopią wpłaty wpisowego. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25.04.2020 r.


Sprawy finansowe: Koszty udziału w spływie wynoszą:

Þ      

przy zakwaterowaniu w pensjonacie

–            350,00 zł

Þ      

przy zakwaterowaniu na polu namiotowym

–            150,00 zł

Þ      

koszt miejsca w kajaku

–            50, 00 zł za cały okres spływu

wpłaty należy dokonywać na konto: Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”

Satander Bank Polska S.A. 08 1500 1777 1217 7009 1028 0000

z dopiskiem „Majówka z Sobótką 2020”


Świadczenia organizatora:

Przewóz uczestników na trasie spływu, codziennie gorący posiłek (w tym dwa razy obiad), znaczek okolicznościowy, puchary i nagrody, wklejka TOK, ubezpieczenie NW, ognisko z kiełbaskami.


Postanowienia końcowe:

 1. XXVI OSK jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym;
 2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej;
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
 4. Picie alkoholu w czasie spływu jest niedozwolone;
 5. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników;
 6. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność; mają obowiązek płynąć
  w założonych i zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.;
 7. Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki atmosferyczne może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat;
 8. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych;
 9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa spływu;
 10. Rezygnacja z udziału w spływie po 26 kwietnia 2020 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego;

11.   Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Kajakowych Spływów Turystycznych PZKaj.;

 1. Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie samorealizacji. Zainteresowani wpłacają w/w kwotę na podane konto;
 2. Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.


PROGRAM SPŁYWU

Dzień 1  /czwartek/ 30.04.2020 r.

1700-2100

przyjmowanie uczestników w bazie noclegowej – pensjonat „ANI” w Bornem Sulinowie

 

 

 

Dzień 2  /piątek/ 01.05.2020 r.

900-915

uroczyste otwarcie XXVI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Majówka z Sobótką”

920-945

przejazd do Liszkowa

1000-1400

I etap spływu: Liszkowo – Nadarzyce  (18 km)

1500-1600

obiad

16.00-17.00

Udział w pochodzie 1 majowym

1700-2100

  udział w imprezach kulturalnych na terenie PRL-u

Dzień 2  /sobota/ 02.05.2020 r.

0900-1500

II etap spływu: Nadarzyce – Szwecja (21 km)

1500-1600

przejazd do Bornego Sulinowa

1600-1700

obiad

1830-2000

spacer po Bornem Sulinowie

Dzień 4  /niedziela/ 03.05.2020 r.

800-1000

przejazd do Szwecji

1000-1530

III etap spływu : Szwecja – Krępsko (22 km)

1530-1600

posiłek turystyczny /grill/

1600-1630

zakończenie spływu, wyjazd do miejsc zamieszkania