Zajęcia poligonowe

Osoby uczestniczące w Zajęciach Poligonowych nie zależnie od wieku   mają możliwość poznania  samego siebie w różnych sytuacjach,  obserwacji, poznania i oceny innych uczestników, odpowiedniego  nastawienia do kolegi/koleżanki i rozwijanie zdolności wczuwania się w jego/jej sytuację, zwiększenia pewności siebie, rozwijania zdolności motorycznych,  doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania i logicznego myślenia, rozwijania umiejętności współpracy w grupie oraz kreatywności i fantazji. Nauka przez zabawę, współpraca i rywalizacja.  Trzygodzinne zabawy poligonowe dla dzieci,